Geschiedenis

Op 17 augustus 1961 werdt in het toenmalige café Astoria in de Brunssumse Rumpenerstraat, schietvereniging Oud Römpe opgericht. Mensen van het eerste uur waren Bertus Beekveldt, Helmut Danker, Albert Klinkien, Lois Engelen, Nico Delpozzo en Jozef van de Wall.

Geschoten werd in die tijd met de zogenaamde knikbuksen.In de begin jaren werdt met twee teams deelgenomen aan de competitie van de RK BLOM (Rooms KatholiekenBond luchtgeweerschutters Oude Mijnstreek). Het eerste team bestond uit H.Baar, B.Beekveld en A.Klinkien. Aan Contributie betaalde men f 1,25 per maand en gezelligheid was troef in een periode waarbij de meeste schutters hun kost verdiende met zwaar werk in de mijn.De eerste koning in 1961 was Dhr J Doornbos en de eerste koningin in 1966 Jose van de Graaf.

In het jaar 1971 behaalde men het eerste kampioenschap in de competitie van de NBVS (Nederlandse Bond Voor Sportschutters) voorheen RK BLOM.In 1970 werden vier nieuwe buksen gekocht en twee welgestelde leden gaven een renteloze lening. Dat was aanleiding voor de nieuwe voorzitter Hans van Bentum om de contributie te verhogen naar f 1,50 gulden per week om snel van de schuld af te zijn. In 1974 werd het tweede kampioenschap binnen gehaald en Dhr Koos Donk (begunstigde) schonk toen een wisselbeker die jaarlijks werd uitgeschoten door alle koningen van de Brunssumse schietverengingen. De eerste keizer in 1974 werd Jo van de Berg van schietvereniging Juliana.

In 1983 veranderde de vereniging van lokaal wegens sloop van Café Astoria, sindsdien is men gehuisvest bij Grand Café Ludwiczak in de kerkstraat te Brunssum in 1986 werd op uitbundige manier het 25 jarig bestaansfeest gevierd met onder andere het organiseren van het bondsconcour van de N.B.V.S. in de BrikkeOave te Brunssum.De toenmalige burgemeester van Brunssum Dhr L. Hoogland bood de vereniging namens stichting De Limpens een nieuwe buks aan die op de dag van vandaag nog steeds word gebruikt.

De vereniging kent veel activiteiten naast deelname aan de competitie, zoals het koningschieten, paas en kerstschieten, clubkampioenschappen, en het werven van leden op de Brunssumse Parelfestijn. Ook het vierluikschieten met bevriende schutters uit de regio behoort tot het jaarlijkse terugkerende programma.

Momenteel neemt de vereniging met drie teams deel aan de competitie van de NBVS. In de competitie 2000 – 2001 wist het eerste team in een spannende beslissingswedstrijd het kampioenschap te behalen, en dit precies in het jaar dat de vereniging 40 jaar bestond. Zij hebben dit dan ook groots in drie dagen gevierd. In augustus 2006 j.l. bestond de vereniging 45 jaar en dit jubileum werd in besloten kring gevierd.

In 2011 hadden we dan het gouden jubileum, de vereniging bestond dat jaar 50 jaar. Een hele mijlpaal voor een kleine vereniging als sv Oud Römpe. Dit huigelijke feit moest gevierd worden en wel drie dagen. In de competitie van 2012-2013 werd het vierde team kampioen in zijn klasse.